Маркетинг на ринку нерухомості

Ескіз

Дата

2023

Автори

Огороднік, І. В.
Алавердян, Л. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять вказівки до виконання індивідуальної роботи з кожної теми. Наведено перелік рекомендованої літератури до кожної теми. Призначено для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

маркетинг, ринок нерухомості, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Маркетинг на ринку нерухомості : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи : для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. В. Огороднік, Л. М. Алавердян. – Київ : КНУБА, 2023. – 24 с. - Бібліогр. : с. 22-23.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset