Батиметричні дослідження озера Світязь в околі розташування можливих підземних джерел його водопостачання

Ескіз

Дата

2020

Автори

Альохіна, О. В.
Корусь М. М.
Піць Н. А.
Турич В. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Анотація

У статті розглянуто питання зниження рівня екологічної безпеки природоохоронних територій Західного Полісся в частині зміни гідрологічних умов, зумовлених інтенсифікацією впливу кліматичних змін та антропогенних чинників. Засоби статистичного аналізу і наземнихінструментальних вимірювань використано для оцінки впливу регіональногоклімату на стан обводнення досліджуваної території. За результатами батиметричних досліджень та геоінформаційного аналізу оцінено ступінь замулення найглибших западин озера Світязь та сформульовано гіпотези щодо шляхів підземного водопостачання водойми та причин зниження рівня води, з врахуванням сучасних кліматичних умов в межах території Західного Полісся

Опис

Ключові слова

Західне Полісся, озеро Світязь, батиметричні дослідження, карстова лійка – «тоня», донні відклади, біорезерват «Шацький», West Polesie, Svitiaz Lake, bathymetry surveys, karst hollow – “tonia”, sediments, “Shatskiy” Bioreserve

Бібліографічний опис

Батиметричні дослідження озера Світязь в околі розташування можливих підземних джерел його водопостачання / О.В. Альохіна, М.М. Корусь, Н.А.Піць, В.В.Турич // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Ін-т телекомун. і глобал. інформ. простору ; гол. ред. О. М. Трофимчук. - Київ, 2020. - Вип. 34(2). - С.53 - 71. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset