Методичні рекомендації до організації та проходження практик

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Озерова, Ольга Анатоліївна
Войтенко, Оксана Анатоліївна
Ляшенко, Алла Олексіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні положення, мету, завдання, зміст та організацію Навчально-ознайомчої, Спортивно-педагогічної, Педагогічної та Виробничої (тренерської) практик. Надані перелік залікових документів до кожного виду практики, індивідуальні завдання, рекомендації до організації і проведення практик, критерії оцінювання, спеціальна література, інші інформаційні ресурси та ін. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, організація, практики, проходження, проходження практик
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до організації та проходження практик : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. А. Озерова, О. А. Войтенко, А. О. Ляшенко. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 67 с. - Бібліогр. : с. 18.