Структура та принципи побудови об’єктно-оріентовної моделі житлової групи будинків

Ескіз

Дата

2013

Автори

Мамедов, А. М.
Міщенко, О. Д.
Ященко, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто об'єктно-орієнтований підхід до організації та структуризації містобудівних даннях з метою створення муніципальної геоінформаційної системи для управління містом, представлена методика побудови UML- діаграми класів на прикладі житлової групи будинків.

Опис

Ключові слова

кафедра міського господарства, кафедра міського будівництва, геоінформаційа система (ГІС), універсальна мова моделювання UML, каталог класів об’єктів, модель, житлові території

Бібліографічний опис

Мамедов А. М. Структура та принципи побудови об’єктно-оріентовної моделі житлової групи будинків / А. М. Мамедов, О. Д. Міщенко, М. О. Ященко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 309 - 317. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced