Концентрична модель багатовекторного управління програмами розвитку фінансових систем

Ескіз

Дата

2012

Автори

Бушуєв, С. Д.
Ярошенко, Р. Ф.
Ярошенко, Т. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто принципи та архітектура концентричної моделі системи багатовекторного управління програмами розвитку фінансового сектору за умов турбулентності оточення. Визначені ключові принципи методології багатовекторного управління програмами розвитку.

Опис

Ключові слова

управління розвитком фінансових систем, турбулентність, концентрична модель багатовекторного управління, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бушуєв С. Д. Концентрична модель багатовекторного управління програмами розвитку фінансових систем / С. Д. Бушуєв, Р. Ф. Ярошенко, Т. О. Ярошенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 9. – С. 14 - 18. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset