Современное состояние, тенденции возведения зданий и сооружений в условиях городской застройки

Ескіз

Дата

2015

Автори

Соловей, Д. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Рассмотрена актуальная проблема возведения зданий и сооружений в сложных условиях городской застройки. Основное внимание уделяется вопросам наличия подземных инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, которые расположены в зоне застройки. Указанные особенности требуют разработки эффективных организационно-технологических решений.

Опис

Ключові слова

стесненные условия строительства, подземные инженерные сооружения и коммуникации, эффективность строительно-монтажных работ, организационно-технологические решения, обмежені умови будівництва, підземні інженерні споруди і комунікації, ефективність будівельно-монтажних робіт, організаційно-технологічні рішення, cramped conditions of construction, underground engineering structures and communications, the efficiency of construction works, organizational and technological solutions

Бібліографічний опис

Соловей Д. А. Современное состояние, тенденции возведения зданий и сооружений в условиях городской застройки / Д. А. Соловей // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 476-484. - Бібліогр. : 33 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset