Методологічні основи логос-системних технологій розробки та прийняття містобудівних планувальних рішень

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто методологічні проблеми містобудівного планування і запропоновано принципові технологічні схеми їхнього вирішення як трансформаційних стратегій розробки та прийняття планувальних рішень на базі теоретичних уявлень стосовно автопоетичної роботи логос-системного механізму здійснення феноменів розселення і забезпечення конгруенції генеральних планувальних розробок принципам та закономірностям експлікації форм розселення. Проаналізовано процедури і оператори стратегічних трансформацій процесо-середовищного ландшафтного феномену розселення та умови створення ландшафтного містобудівного континуума здійснення миследіяльності і життєдіяльності світу дійсності, який фрагментується у вигляді динамічних цілісних ареалів розселення - об'єктів стратегічного планувального управління.
Опис
Ключові слова
логос-системний механізм, стратегічні трансформаційні технології, містобудівні планувальні рішення, ландшафтний ареал розселення, логос-системный механизм, стратегические трансформационные технологии, градостроительные планировочные решения, ландшафтный ареал расселения
Бібліографічний опис
Дюжев С. А. Методологічні основи логос-системних технологій розробки та прийняття містобудівних планувальних рішень / С. А. Дюжев // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 178 - 193. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання