Аналітичний огляд архітектурної освіти в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті представлено аналітичний огляд архітектурної освіти в Україні. Висвітлено підходи до реформування архітектурної освіти та перспективні напрямки у контексті загальносвітових тенденцій модернізації підготовки майбутніх архітекторів з опорою на належне опанування та активне застосування комп‘ютерних засобів і технологій архітектурного проектування.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, модернізація освіти, архітектор
Бібліографічний опис
Бірілло І. В. Аналітичний огляд архітектурної освіти в Україні / І. В. Бірілло // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 11-20. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання