Електромембранне пом’якшення живильної води тепломереж

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено розрахунок виходу за струмом у процесі електромембранного пом’якшення води з катіонообмінною мембраною гідрофільного типу при використанні інертного аноду. Отриманні експериментальні результати підтвердили, що вихід за струмом при одержанні NaOH залежить лише від густини струму та концентрації NaOH у католіті. Це дозволить розраховувати вихід за струмом при електромембранному пом'якшенні води для живлення тепломереж.
Опис
Ключові слова
електромембранне пом’якшення, вихід за струмом, масоперенос крізь мембрану, одержання NaOH, водопідготовка для тепломереж, электромембранное умягчение, выход по току, массоперенос сквозь мембрану, получение NaOH, водоподготовка для тепломереж, electromembrane softening, current output, mass transfer through the membrane, production of NaOH, water treatment for heat management
Бібліографічний опис
Михайленко В. Г. Електромембранне пом’якшення живильної води тепломереж / В. Г. Михайленко, О. В. Антонов, О. І. Лук’янова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 220-226. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання