Проектування міських територій

Ескіз

Дата

2019

Автори

Сингаївська, О. І.
Биваліна, М. В.
Васильєва, Г. Ю.
Уcова, О. С.
Чередніченко, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

розглянуто підручник «Проектування міських територій», підготовлений авторським колективом Харківського національного університета міського господарства ім. О.М. Бекетова під редакцією кандидата архітектури, професора В. Т. Семенова та доктора технічних наук, професора І. Е. Линник. Являє собою першу із двох частин видання. Перша серія «Міське будівництво та господарство». Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів і магістрів «Міське будівництво та господарство» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань «Будівництво та архітектура».

Опис

Ключові слова

міська територія, проектування міських територій, мікрорайон, житловий район, міське будівництво та господарство, міська екологія, міські вулиці і дороги, міський транспорт, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Проектування міських територій / О. І. Сингаївська, М. В. Биваліна, Г. Ю. Васильєва, О. С. Уcова, П. П. Чередніченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 54. - С. 322 - 331. - Бібліогр. : 36 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset