Містобудівні методи оцінки якості міського середовища

Ескіз

Дата

2015

Автори

Лютіков, А. А.
Маляр, В. А.
Міщенко, О. Д.
Усова, О. С.
Чередніченко, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто навчальний посібник к.т.н., доцента Биваліної М.В. «Інженерний благоустрій міських територій. Містобудівні методи оцінки якості міського середовища», виданий для студентів спеціальності «Міське будівництво і господарство».

Опис

Ключові слова

містобудівні методи, навколишнє міське середовище, акустичний благоустрій, шумозахисні заходи, забруднення міських територій, аерація, інсоляція, мікроклімат, комплексний підхід до оцінки якості міського середовища, градостроительные методы, акустическое благоустройство, шумозащитные мероприятия, загрязнение городских территорий, аэрация, инсоляция, микроклимат, комплексный подход к оценке качества городской среды, town planning methods, urban environment, acoustic improvement, noisestop measures, pollution, aeration, insolation, microclimate, integrated approach to the urban environment quality, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Містобудівні методи оцінки якості міського середовища / А. А. Лютіков, В. А. Маляр, О. Д. Міщенко [та ін.] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 273 - 277. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset