Уточнення кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з урахуванням прогнозних кліматичних і експлуатаційних умов роботи системи.

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Вибір раціонального кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з метою одержання максимального значення коефіцієнта корисної дії перетворення сонячної енергії у теплову в залежності від призначення сонячної системи теплопостачання та від режимів її роботи протягом доби, місяця, сезону або року є актуальною задачею. Актуальність підтверджується дещо різними підходами і відповідно використанням різних методик інженерного розрахунку, які пропонуються різними фірмами-виробниками геліотехнічного обладнання.
Опис
Ключові слова
сонячний тепловий колектор, сонячна енергія, сонячна система гарячого водопостачання, кафедра теплотехніки, солнечный тепловой коллектор, солнечная энергия, солнечная система горячего водоснабжени, solar thermal collecto, solar energy, solar systems of hot water supply
Бібліографічний опис
Масюк Г. Ю. Уточнення кута нахилу площі поверхні сонячного теплового колектора з урахуванням прогнозних кліматичних і експлуатаційних умов роботи системи / Г. Ю. Масюк, О. В. Приймак // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 160-167. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання