Принципы градостроительной и типологической классификации зданий

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Сынгаевская, А. И.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті підходи до класифікації найважливішої складової містобудівної системи - матеріально-просторового середовища – блоку "будівель і споруд". Запропоновані принципи угрупування усієї безлічі будівель за головними функціональними і типологічними ознаками, які надалі забезпечать: уніфікацію термінів і визначень; впорядкування вимог до обмежень розміщення, проектування, будівництва і експлуатації будівель; систематизацію нормативно-методичної бази; організацію обліку і забезпечення можливості створення автоматизованої інформаційної системи – системи містобудівного кадастру, містобудівного банку даних.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, класифікація, містобудівні системи, будівлі та споруди, функціональні і типологічні ознаки, уніфікація термінів та визначень, систематизація нормативно-методичної бази, інформаційні містобудівні системи – системи містобудівного кадастру та містобудівного банку даних
Бібліографічний опис
Сынгаевская А. И. Принципы градостроительной и типологической классификации зданий / А. И. Сынгаевская // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 307 - 318. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання