Визначення сутності композиції

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розкривається сутність і значення терміну «композиція» шляхом дослідження загальних питань композиції та інтерпретації професіоналів зв'язаних сфер до даного терміну, а також розглядається формулювання найбільш підходящого визначення даного поняття на сьогоднішній день.
Опис
Ключові слова
композиція, цілісність, єдність, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Кедровська І. П. Визначення сутності композиції / І. П. Кедровська, В. В. Самойлович // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 154 - 158. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання