Векторна апроксимація функції переміщень криволінійного скінченного елемента у задачі стійкості кільця

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Костіна, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано аналітичне тестування нової схеми методу скінченних елементів, що базується на векторній апроксимації функції переміщень. Тестування проведено шляхом розв’язання двох задач про деформування кільця за допомогою запропонованої схеми і традиційної невекторної схеми дискретизації. Виявлені переваги векторної апроксимації у точності розв’язку.
Опис
Ключові слова
векторна апроксимація функції переміщень, криволінійний скінченний елемент, задача стійкості кільця
Бібліографічний опис
Костіна О. В. Векторна апроксимація функції переміщень криволінійного скінченного елемента у задачі стійкості кільця / О. В. Костіна // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 117-122. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання