Аналіз тенденцій розвитку розпушуючих агрегатів

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Ефективність експлуатації розпушуючого агрегату в значному ступеню залежить від раціональних режимів роботи силової установки. Системи керування та прибори індикації, які випускаються на сьогоднішній день, а також уповільнена реакція людини-оператора на умови, що швидко змінюються, не дозволяють у повному обсязі використовувати тягово-зчепні якості машини. У зв‘язку з цим актуальною є проблема подальшого удосконалення системи керування розпушуючих агрегатів, яка частково або повністю виключає людину-оператора із контурів керування двигунів внутрішнього згоряння та положенням робочих органів.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, землерийна техніка, розпушувач, ефективність, агрегати розпушуючі
Бібліографічний опис
Горбатюк Є. В. Аналіз тенденцій розвитку розпушуючих агрегатів / Є. В. Горбатюк, Т. В. Шевченко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2008. - № 21. - С. 5 - 10. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання