Деякі особливості побудови дискретних моделей МСЕ в задачах динаміки пластинчато-оболонкових конструкцій

Ескіз

Дата

2010

Автори

Легостаєв, А. Д.
Гречух, Н. А.
Яковенко, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створення скінченноелементних моделей пластинчато-оболонкових конструкцій передбачає їх опис за допомогою точкового каркасу. Раціональною вважається дискретна модель регулярної структури. Задача ускладнюється, коли потрібно побудувати сітку для конструкцій нерегулярної структури у якої є ділянки ступінчастої зміни товщини, дискретні ребра, вирізи і включення чужорідного матеріалу, тобто області з особливостями. В роботі запропоновано вписати названі нерегулярності в сіткову область дискретної моделі і присвоїти їм відповідний статус. Викладений алгоритм щодо побудови точкових каркасів континуальних об’єктів для круглої пластини та сферичної оболонки з використанням специфічних підходів. Аналіз результатів розрахунку пластини на власні коливання з дійсним і топологічним ребром підтвердив правомірність моделі з останнім. Це стало підґрунтям для використання такої моделі ребра для круглої пластини і сферичної оболонки. Виконано аналіз форм і частот власних коливань останніх.

Опис

Ключові слова

МСЕ, дискретна модель, пластинчато-оболонкові конструкції, точкові каркаси, власні коливання

Бібліографічний опис

Легостаєв А. Д. Деякі особливості побудови дискретних моделей МСЕ в задачах динаміки пластинчато-оболонкових конструкцій / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух, О. О. Яковенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 94 – 101. – Бібліогр. : 1 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset