Застосування уточнених чисельних методів визначення стійкості ґрунтового масиву при реконструкції об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається методологія застосування уточнених чисельних методів визначення стійкості ґрунтового масиву при дослідженні взаємодії огороджувальних та захисних конструкцій з ґрунтовим півпростором у надграничному стані з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності при реконструкції об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах.
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, напружено-деформований стан, ґрунтові масиви, заглиблені об’єкти
Бібліографічний опис
Прусов Д. Е. Застосування уточнених чисельних методів визначення стійкості ґрунтового масиву при реконструкції об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах / Д. Е. Прусов, В. М. Бадах // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 76. - С. 77 - 82. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання