Принципи формування соціально-планувальної структури центру історичного міста Чернівці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Довганюк, А. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються принципи формування архітектурнопросторового середовища історичної частини міста, основні композиційні вузли міста – міський центр. Дана характеристика архітектурно-планувальній організації та об`ємно-просторовому вирішенні загальноміському центру Чернівців, його історичному ядру, системі культурно-побутового обслуговування. Розглядається формування архітектурно-просторового середовища на рівні планувальних, житлових районів, окремих кварталів, напрямки територіального розвитку кварталів, створення підцентрів, відповідно до генерального плану міста.
Опис
Ключові слова
архітектурно-просторове середовище, об’ємнопросторова композиція, зона регулювання забудови, функціональнопланувальна структура, історико-архітектурний ареал, загальноміський центр, кафедра міського будівництва
Бібліографічний опис
Довганюк А. І. Принципи формування соціально-планувальної структури центру історичного міста Чернівці / А. І. Довганюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 53. - С. 169 - 178. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання