Існуючі математичні моделі і методи фільтраційного розрахунку променевих водозаборів і дренажів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Телима, С. В.
Тугай, Я. А.
Олійник, Е. О.
Майстренко, Г. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дається аналіз сучасних математичних моделей і фільтраційних розрахунків променевих водозаборів і дренажів. Зазначається, що сучасні методи розрахунку розроблені на основі значної схематизації реального підземного потоку як в плані так і по глибині і тому потребують значного удосконалення і уточнення.

Опис

Ключові слова

кафедра цивільної інженерії, променеві водозабори, дренажі, фільтраційний розрахунок, методи, водоносний пласт, водоток, водоймище, еквівалентний радіус, фільтр-промінь, ranney intakes, drainages, filtration calculation, methods, water bearing layer, stream flow, reservoir, eguivalent radius, filter-ranney, drain

Бібліографічний опис

Існуючі математичні моделі і методи фільтраційного розрахунку променевих водозаборів і дренажів / С. В. Телима, Я. А. Тугай, Е. О. Олійник, Г. В. Майстренко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 47. - С. 618-626. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset