Існуючі математичні моделі і методи фільтраційного розрахунку променевих водозаборів і дренажів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дається аналіз сучасних математичних моделей і фільтраційних розрахунків променевих водозаборів і дренажів. Зазначається, що сучасні методи розрахунку розроблені на основі значної схематизації реального підземного потоку як в плані так і по глибині і тому потребують значного удосконалення і уточнення.
Опис
Ключові слова
кафедра цивільної інженерії, променеві водозабори, дренажі, фільтраційний розрахунок, методи, водоносний пласт, водоток, водоймище, еквівалентний радіус, фільтр-промінь, ranney intakes, drainages, filtration calculation, methods, water bearing layer, stream flow, reservoir, eguivalent radius, filter-ranney, drain
Бібліографічний опис
Існуючі математичні моделі і методи фільтраційного розрахунку променевих водозаборів і дренажів / С. В. Телима, Я. А. Тугай, Е. О. Олійник, Г. В. Майстренко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 47. - С. 618-626. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання