Методи визначення функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бакун, К. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті питання необхідності підвищення ефективності використання міських територій за рахунок застосування експлуатованих покриттів будівель і споруд. Наведений метод розрахунку потенційного територіального ресурсу та надані рекомендації щодо можливого функціонального типу об’єктів, які можуть бути розміщені на експлуатованих покриттях.

Опис

Ключові слова

територіальний резерв, територіальний ресурс, функціонально-територіальний ресурс, експлуатоване покриття, территориальный резерв, территориальный ресурс, функционально-территориальный ресурс, эксплуатируемое покрытие, territorial reserve, territorial resource, functional-territorial resource, exploited coverage

Бібліографічний опис

Бакун К. С. Методи визначення функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови / К. С. Бакун // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 16-21.- Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced