Методи визначення функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті питання необхідності підвищення ефективності використання міських територій за рахунок застосування експлуатованих покриттів будівель і споруд. Наведений метод розрахунку потенційного територіального ресурсу та надані рекомендації щодо можливого функціонального типу об’єктів, які можуть бути розміщені на експлуатованих покриттях.
Опис
Ключові слова
територіальний резерв, територіальний ресурс, функціонально-територіальний ресурс, експлуатоване покриття, территориальный резерв, территориальный ресурс, функционально-территориальный ресурс, эксплуатируемое покрытие, territorial reserve, territorial resource, functional-territorial resource, exploited coverage
Бібліографічний опис
Бакун К. С. Методи визначення функціонально-територіального ресурсу кварталів міської забудови / К. С. Бакун // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 16-21.- Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання