Реалізація методу продовження за параметром для віброударних систем при побудові кривих навантаження

Ескіз

Дата

2011

Автори

Баженов, В. А.
Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються порядок реалізації та результати чисельних досліджень динаміки двомасових віброударних систем з двома ступнями вільності під дією періодичного зовнішнього навантаження, що були отримані методом продовження розв’язку за параметром. Розв’язки рівнянь руху знаходяться в залежності від амплітуди зовнішнього навантаження, будуються криві навантаження та графіки контактної сили. Удар моделюється нелінійною силою контактної взаємодії, яка описується законом Герца. Доводиться достовірність отриманих результатів.

Опис

Ключові слова

метод продовження, метод продовження за параметром, віброударні системи, крива навантаження

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Реалізація методу продовження за параметром для віброударних систем при побудові кривих навантаження / В. А. Баженов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 56-64. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced