Природні фактори впливу на прибережні території

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто природні фактори формування та розвитку прибережних територій. З’ясовані загальні закономірності природних чинників на прибережну територію.
Опис
Ключові слова
прибережні території, природні фактори, рельєф, мікроклімат, гідрографія, геологія, гідрогеологія, рослинність
Бібліографічний опис
Михайлик О. О. Природні фактори впливу на прибережні території / О. О. Михайлик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 224-231. - Бібліогр : 4 назв.
Зібрання