Урбоекологія : конспект лекцій

Ескіз

Дата

2023

Автори

Шилова, Т. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено основні поняття та їхні визначення, наукові та методологічні основи урбоекології. Розглянуто підходи до ландшафтно-екологічного аналізу та зонування міста і до комплексної оцінки та охорони навколишнього середовища міських агломерацій, екологічні основи та завдання містобудівного проєктування з формування та поліпшення міського середовища, а також організація та методи містобудівного проєктування відповідно до екологічних вимог, соціально-організаційні та правові основи охорони природи. Призначено для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, урбоекологія, ландшафтно-екологічний аналіз

Бібліографічний опис

Шилова Т. О. Урбоекологія : конспект лекцій для студентів спеціальності 101 «Екологія», які навчаються за ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Т. О. Шилова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 177 с. - Бібліогр. : с. 173 - 176.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced