Аналіз збіжності та точності розв’язків задачі згину пружної пластини методом скінченних елементів в учбовому комплексі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Соловей, М. О.
Кривенко, О. П.
Дубина, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розв’язки задачі згину пружної пластини, що отримані в учбовому комплексі методом скінченних елементів (МСЕ), порівняні з результатами розрахунків за іншими програмними комплексами та методиками різних авторів.
Опис
Ключові слова
задачі, згин пружної пластини, метод скінченних елементів (МСЕ)
Бібліографічний опис
Соловей М. О. Аналіз збіжності та точності розв’язків задачі згину пружної пластини методом скінченних елементів в учбовому комплексі / М. О. Соловей, О. П. Кривенко, О. С. Дубина // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 118 -123. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання