Геометричне моделювання маркетингових систем в будівництві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Бондар, О. А.
Якимчук, І. М.
Лаврухіна, К. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається необхідність побудови маркетингової системи для управління якістю. Проаналізовано основні методи управління маркетинговими системами. Визначаються основні параметри та взаємопов’язані елементи маркетингових систем в будівництві. Доводиться необхідність до доцільністю управління такими системам засобами прикладної геометрії (геометричного моделювання).
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, маркетингова система, якісні та кількісні показники, сертифікація, методи управління якістю, marketing system, high-quality and quantitative indexes, certification, management methods by quality
Бібліографічний опис
Бондар О. А. Геометричне моделювання маркетингових систем в будівництві / О. А. Бондар, І. М. Якимчук, К. О. Лаврухіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 42. - С. 54 - 64. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання