Реабилитационная среда как объект системного анализа: выбор оптимальной модели исследования

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються можливості моделювання деяких значущих якостей реабілітаційного середовища, що характеризують його як складну багаторівневу систему. На основі порівняння і послідовного урахування можливостей логічного, системно-структурного і морфологічного моделювання будується оптимальна модель дослідження реабілітаційного середовища, яка поєднує у собі одночасно переваги кожного із перелічених засобів. Ключові слова: якості системних об’єктів, методи моделювання, якісна, системно-структурна і морфологічна моделі реабілітаційного середовища, оптимальна модель дослідження.
Опис
Ключові слова
методы моделирования, оптимальная модель исследования, модели реабилитационной среды, свойства системных объектов
Бібліографічний опис
Шолух Н. В. Реабилитационная среда как объект системного анализа: выбор оптимальной модели исследования / Н. В. Шолух // Сучасні проблеми архітектури та містобуд. : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 19. - С. 320-332. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання