Технології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Кушнєрова, Лілія
Дерев’янко, Віктор
Мороз, Володимир
Мороз, Ліна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Волинські обереги

Анотація

В статті виділено головні дослідження нанотехнологій в сфері будівельних матеріалів, повязанні з вивченням наноструктур, застосуванням наночасток, вуглецевих нанотрубок з метою спрямованного регулювання властивостей в'яжучих матеріалів

Опис

Ключові слова

наносистеми, матеріали будівельні, нанотрубки, в'яжучі, дослідження

Бібліографічний опис

Технології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів / В. М. Дерев’янко, Л. О. Кушнєрова, Л. В. Мороз, В. Ю. Мороз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. ; відп. ред. Є.М.Бабич. – Рівне: Волинські обереги, 2020. – Вип. 38. - С. 140 - 147. - Бібліогр. : 16 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced