Технології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Волинські обереги
Анотація
В статті виділено головні дослідження нанотехнологій в сфері будівельних матеріалів, повязанні з вивченням наноструктур, застосуванням наночасток, вуглецевих нанотрубок з метою спрямованного регулювання властивостей в'яжучих матеріалів
Опис
Ключові слова
наносистеми, матеріали будівельні, нанотрубки, в'яжучі, дослідження
Бібліографічний опис
Технології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів / В. М. Дерев’янко, Л. О. Кушнєрова, Л. В. Мороз, В. Ю. Мороз // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. ; відп. ред. Є.М.Бабич. – Рівне: Волинські обереги, 2020. – Вип. 38. - С. 140 - 147. - Бібліогр. : 16 назв.