Розрахунок впливу похибок вимірювання температури конструкцій на точність геодезичних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання вивчення впливу похибок вимірювання температури будівельних конструкцій при виконанні геодезичних робіт. Розглянуто елементарну модель лінійного розширення будівельної конструкції у вигляді стержня і виконано розрахунок середніх квадратичних похибок у визначенні його довжини внаслідок неточного вимірювання температури. Використовуючи теорію розмірних ланцюгів виконано розрахунок впливу похибки вимірювання температури при монтажі ланцюгу, що складається з 20 ланок. Досліджено три моделі кореляційних зав’язків між ланками ланцюгу та визначено вплив цих зав’язків на похибку замикаючої ланки. Встановлено, що при монтажі конструкції довжиною 200 м з 20 ланок, для забезпечення середньої квадратичної похибки замикальної ланки 5 мм достатньо виконувати вимірювання температури конструкцій з середньою квадратичною похибкою ± 2°.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, вимірювання температури, розрахунок впливу похибок, геодезичні роботи, точність, конструкції
Бібліографічний опис
Шульц Р. В. Розрахунок впливу похибок вимірювання температури конструкцій на точність геодезичних робіт / Р. В. Шульц, О. П. Ісаєв, В. С. Стрілець // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 532-540. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання