Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглоба

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Гужевський, І. В.
Солодей, І. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі проведено аналіз сучасного стану проблеми вивчення механічних аспектів ендопротезування кульшового суглоба. Особливу увагу приділено питанням вибору фізико-механічних характеристик матеріалів, критеріїв міцності, моделі навантаження та умов закріплення. Наведені результати розгляду низки розрахункових схем, які дозволили окреслити подальші кроки при пошуку найбільш ефективних шляхів розвитку означених біомеханічних моделей.
Опис
Ключові слова
біомеханіка, математична модель, ендопротезування, імплантант, кістка, кульшовий суглоб, метод скінченних елементів, фізико-механічні характеристики матеріалів, критерії міцності, модель навантаження, умови закріплення, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Гужевський І. В. Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглоба / І. В. Гужевський, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 106 - 122. - Бібліогр. : 25 назв.
Зібрання