Визначення геометричних параметрів ударного руйнування грунтів при впорядкованому русі робочого органа

Ескіз

Дата

2014

Автори

Фомін, А.
Костенюк, О.
Тетерятник, О.
Боковня, Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

За ударного руйнування ґрунтів сформований структурований рух ударників, які окрім ударного руху, мають коливання в поперечній площині. Структурований рух дає можливість регулювати величину площі контакту ударника з ґрунтом в процесі удару, що в свою чергу дозволяє керувати потоками енергії у просторі і часі, яка передається на ґрунт в ударному процесі. Визначені залежності між геометричними параметрами ударника і його структурованого руху, що дають можливість перерозподіляти енергію удару в залежності від фізико-механічних характеристик ґрунтів з метою підвищення ефективності ударного руйнування робочих середовищ.

Опис

Ключові слова

ґрунт, удар, ударник, рух ударника, кутова амплітуда коливань, площа контакту ударника з ґрунтом, кут загострення ударника, заглиблення ударника, грунт, удар, ударник, движение ударника, угловая амплитуда колебаний, площадь контакта ударника с грунтом, угол заострения ударника, заглубление ударника, soil, impact, impactor, impactor motion, angular oscillation amplitude, the area of contact with the soil impactor, impactor sharpening angle, hollow impactor

Бібліографічний опис

Визначення геометричних параметрів ударного руйнування грунтів при впорядкованому русі робочого органа / А. Фомін, О. Костенюк, О. Тетерятник, Г. Боковня // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 84. – С. 77 - 84. – Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset