Формування громадсько-транспортних центрів у вузлах планувального каркасу міста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Андрощук, А. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджуються можливості реорганізації вузлових елементів планувального каркасу. Визначені основні напрями розробки сучасних багатофункціональних структурних компонентів міських центрів.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, вузлові елементи планувального каркасу, примагістральні території, альтернативні джерела енергії, екологічний транспорт, узловые элементы планировочного каркаса, примагистральные территории, альтернативные источники энергии, экологический транспорт, key elements plan framework, highway territories, alternative energy sources, ecological transport
Бібліографічний опис
Андрощук А. С. Формування громадсько-транспортних центрів у вузлах планувального каркасу міста / А. С. Андрощук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 122-127. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання