Удосконалення методів і засобів сучасних інформаційних технологій в навчанні і контролі знань

Ескіз

Дата

2011

Автори

Білощицький, А. О.
Білощицька, С. В.
Лісневський, Р. В.
Лященко, Т. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто метод оцінювання знань, що забезпечують використання як „жорстких”, так і „м'яких” (на основі алгебри нечітких множин) схем обчислень оцінок, розглянуто і обґрунтовано використання однопараметричної моделі Раша при оцінюванні студентів, розглянуто методику визначення істинності відповідей, а також Методику визначення рейтингу.

Опис

Ключові слова

тестування, оцінювання знань, нечіткі множини, модель Раша, визначення рейтингу, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Удосконалення методів і засобів сучасних інформаційних технологій в навчанні і контролі знань / А. О. Білощицький, С. В. Білощицька, Р. В. Лісневський, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 87 - 94. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset