Удосконалення методів і засобів сучасних інформаційних технологій в навчанні і контролі знань

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто метод оцінювання знань, що забезпечують використання як „жорстких”, так і „м'яких” (на основі алгебри нечітких множин) схем обчислень оцінок, розглянуто і обґрунтовано використання однопараметричної моделі Раша при оцінюванні студентів, розглянуто методику визначення істинності відповідей, а також Методику визначення рейтингу.
Опис
Ключові слова
тестування, оцінювання знань, нечіткі множини, модель Раша, визначення рейтингу, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Удосконалення методів і засобів сучасних інформаційних технологій в навчанні і контролі знань / А. О. Білощицький, С. В. Білощицька, Р. В. Лісневський, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 87 - 94. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання