Розрахунок на власні коливання пластинчасто-оболонкової конструкції нерегулярної структури за методом скінченних елементів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені результати розв’язання задачі про власні коливання комбінованої нерегулярної конструкції, дискретна модель якої побудована на основі методу скінченних елементів. Розв’язок задачі виконано з використанням методу підконструкцій і редукованих моделей фрагментів.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, метод скінчених елементів, коливання конструкції
Бібліографічний опис
Легостаєв А. Д. Розрахунок на власні коливання пластинчасто-оболонкової конструкції нерегулярної структури за методом скінченних елементів / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух, О. О. Яковенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 166 – 173. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання