Особливості апаратурної реалізації підготовки води в системах теплоенергетичних об'єктів за допомогою електромагнітних полів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Журавська, Наталія Євгенівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті питання безреагентної підготовки води за допомогою електромагнітних полів (ЕМП) в теплосистемах теплоенергетичних об’єктів (ТЕО). Показано, що наведені технологічні схеми підготовки води, згідно доступної науково-технічної літератури, в ЕМП характеризуються позитивним ефектом підготовки води в теплосистемах. В інженерних конструкціях ЕМП зменшують каталітичну активність води і тим самим сприяють зниженню інтенсивності утворення накипу та біообрастання. Найбільша ефективність дії активованої води характерна для апаратів «Іліос- М», ОЧ2.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, система теплоенергетичних об’єктів, електромагнітні поля, частота електричного струму, індукція магнітного поля, електропровідність, теплофізичні показники, система теплоэнергетических объектов, электромагнитные поля, частота электрического тока, индукция магнитного поля, электропроводность, теплофизические показатели, system of heat energy objects, electromagnetic fields, frequency of electric current, induction of magnetic field, electrical conductivity, thermophysical indicators

Бібліографічний опис

Журавська Н. Є. Особливості апаратурної реалізації підготовки води в системах теплоенергетичних об’єктів за допомогою електромагнітних полів / Н. Є. Журавська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 190-197. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced