Фізика. Лабораторний практикум. Спецпактикуми: навчальний посібник.

Анотація
Навчальний посібник складається з трьох спецпрактикумів, орієнтованих на студентів окремих напрямків підготовки, в робочій навчальній програмі з «Фізики» яких передбачено окремий цикл лабораторного практикуму
Опис
Ключові слова
фізика, спецпрактикум, лабораторний практикум
Бібліографічний опис
Фізика. Лабораторний практикум. Спецпактикуми : навчальний посібник / В. І. Клапченко та ін.; за заг. ред. В. І. Клапченка. – К.: КНУБА, 2012. – 96 с.
Зібрання