Фільтрація зображень дефекту типу „тріщина” в оптичному діапазоні web-камер

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Горда, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дефекти структури є причиною браку та деградації параметрів і характеристик будівельних машин, обладнання та споруд. Тому однією з найважливіщих задач є їх найшвидше та повніше виявлення. Цього можна досягти шляхом застосування різноманітних методів діагностування, підвищенням чутливості, інформативності та підвищенням точності старих, а також розробкою нових методів реєстрації та надійної ідентифікації дефектів із залученням можливостей, які надають сучасні комп‘ютерні технології.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, фільтрація зображень дефекту, оптичний діапазон, причини браку, методи діагностування
Бібліографічний опис
Горда О. В. Фільтрація зображень дефекту типу „тріщина” в оптичному діапазоні web-камер / О. В. Горда // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2008. – Вип. 21. - С. 134 - 138. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання