Вплив електромагнітного поля на воду і водяні розчини і очищення води

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Крупа, М. М.
Коваленко, Н. О.
Приймак, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній роботі розглядаються основні принципи очистки води фізичними методами та описані результати досліджень впливу на солевий склад водопровідної води змінного електричного та постійного магнітного поля. Аналізується механізми такого впливу електромагнітного поля на воду. Приведені схеми і зовнішній вигляд пристрою для очищення води, в якому використовуються ці поля. На даний пристрій отримано позитивне рішення про видачу патенту України на винахід.
Опис
Ключові слова
очистки води, фізичні методи, магнітне поле, схема пристрою, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Крупа М. М. Вплив електромагнітного поля на воду і водяні розчини і очищення води / М. М. Крупа, О. В. Приймак, Н. О. Коваленко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 124-131. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання