Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій будівлі при дії сейсмічних навантажень

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті приведені результати оцінки просторової взаємодії елементів системи «основа –фундамент – верхня удова» при дії сейсмічних навантажень. Враховано процеси згасання коливань в ґрунті та інженерних конструкціях. Проведено розрахунки будівлі на пальовій основі та порівняння результатів за першою формою власних коливань. Виконано порівняння амплітуд коливань конструкції при пружних та нелінійних деформаціях.
Опис
Ключові слова
ґрунтова основа, фундамент, деформації, напруження, амплітуда, сейсмічні навантаження, моделювання, згасання коливань, кафедра геотехніки
Бібліографічний опис
Мар’єнков М. Г. Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій будівлі при дії сейсмічних / М. Г. Мар’єнков, Д. В. Богдан, В. О. Сахаров // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 96. – С. 3-22. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання