Попередня очистка стічних вод від виробництва плит МДФ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Таварткіладзе, І. М.
Замогильна, О. В.
Коваль, О. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Показано головну відмінність складу стічних вод від виготовлення плит МДФ в порівнянні із іншими подібними виробництвами. Проаналізовано дані літературних джерел з проблем очистки стічних вод деревообробної галузі. Запропоновано технологічну схему очистки із врахуванням специфіки складу стічних.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, плити МДФ, смоли природні, смоли синтетичні, біохімічне окислення, електрокоагуляція, коагулянт, цеолітовий фільтр, усереднювач, плиты МДФ, смолы природные, смолы синтетические, биохимическое окисление, электрокоагуляция, коагулянт, цеолитовый фильтр, усреднитель
Бібліографічний опис
Таварткіладзе І. М. Попередня очистка стічних вод від виробництва плит МДФ / І. М. Таварткіладзе, О. В. Замогильна, О. А. Коваль // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 18. – С. 49 – 59. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання