Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Ісаєнко, Дмитро Валерійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання розробки математичного забезпечення систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві. Досліджено методи формального представлення задач експертного оцінювання. Детально описано задачі багатокритеріальної оптимізації та вибору найкращого об’єкта, які доцільно застосовувати в будівельній галузі на етапах передпроектної підготовки та планування будівельних робіт. Зокрема: наведено основні поняття, означення, теореми та положення, які необхідні для вибору методів та алгоритмів розв’язання задачі експертного оцінювання і розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття експертних рішень у сфері технічного регулювання в будівництві. Визначено поняття ефективних об’єктів в сфері будівництва. Виконано формалізований опис математичних моделей різних ситуацій, в яких приймаються рішення з технічного регулювання в будівництві.
Опис
Ключові слова
задачі експертного оцінювання, ефективні об’єкти, параметричний метод, технічне регулювання в будівництві
Бібліографічний опис
Ісаєнко Д. В. Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві / Д. В. Ісаєнко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 95-99. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання