Комерційна діяльність : методичні вказівки до написання курсових робіт

Ескіз

Дата

2023

Автори

Дименко, Руслан Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять вимоги та характеристику основних етапів виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність», вимоги до її змісту, перелік орієнтовних тем курсових робіт та зразки змісту. Наведено критерії оцінювання курсової роботи. Призначено для здобувачів вищої освіти першого рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

діяльність комерційна, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Комерційна діяльність : метод. рекомендації до написання курс. робіт : для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Р. А. Дименко. - Київ : КНУБА, 2023. - 19 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset