Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до самостійної роботи

Ескіз

Дата

2023

Автори

Дименко, Руслан Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять рекомендації до підготовки тем та завдань, завдання до самостійної індивідуальної роботи та тестові для самоперевірки знань з навчальної дисципліни «Сучасні бізнес комунікації в будівельній галузі». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедр товарознавства та комерційної діяльності у будівництві, маркетингові комунікації, Коучінг

Бібліографічний опис

Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до самостійної роботи : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Р. А. Дименко. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 30.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced