Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до самостійної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Дименко, Руслан Анатолійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять рекомендації до підготовки тем та завдань, завдання до самостійної індивідуальної роботи та тестові для самоперевірки знань з навчальної дисципліни «Сучасні бізнес комунікації в будівельній галузі». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедр товарознавства та комерційної діяльності у будівництві, маркетингові комунікації, Коучінг
Бібліографічний опис
Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі: методичні вказівки до самостійної роботи : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Р. А. Дименко. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. - Бібліогр. : с. 30.