Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті наведений аналіз ексергоефективності центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря (СКП) чистого приміщення, отриманий на її інноваційній математичній дослідницькій моделі залежно від різних факторів, що впливають на її роботу, та запропоновані шляхи енергозбереження для цієї СКП. Встановлено, що найбільший вплив на ексергетичний ККД вибраної системи кондиціювання мають різниця температур між внутрішнім і припливним повітрям у приміщенні, температура внутрішнього повітря, залежна від температури зовнішнього повітря, та коефіцієнт трансформації ЕЕЯ прийнятої холодильної машини СКП.
Опис
Ключові слова
системи кондиціювання повітря, чисті приміщення, ексергетичний баланс, ексергетична ефективність, енергозбереження
Бібліографічний опис
Лабай В. Й. Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю / В. Й. Лабай, Д. І. Гарасим, М. П.Генсецький // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 137-141. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання