Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лабай, В. Й.
Гарасим, Д. І.
Генсецький, М. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті наведений аналіз ексергоефективності центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря (СКП) чистого приміщення, отриманий на її інноваційній математичній дослідницькій моделі залежно від різних факторів, що впливають на її роботу, та запропоновані шляхи енергозбереження для цієї СКП. Встановлено, що найбільший вплив на ексергетичний ККД вибраної системи кондиціювання мають різниця температур між внутрішнім і припливним повітрям у приміщенні, температура внутрішнього повітря, залежна від температури зовнішнього повітря, та коефіцієнт трансформації ЕЕЯ прийнятої холодильної машини СКП.

Опис

Ключові слова

системи кондиціювання повітря, чисті приміщення, ексергетичний баланс, ексергетична ефективність, енергозбереження

Бібліографічний опис

Лабай В. Й. Дослідження енергозбереження в системі кондиціювання повітря чистого приміщення за ексергоефективністю / В. Й. Лабай, Д. І. Гарасим, М. П.Генсецький // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 137-141. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset