Містобудівні особливості формування водно-туристичних комплексів Причорномор’я України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Ніканоров, С. О
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуті містобудівні особливості формування водно- туристичних комплексів в умовах Причорномор’я України.
Опис
Ключові слова
прибережна територія, природні ресурси, водно-туристичний комплекс, прибрежная территория, природне ресурсы, водно- туристический комплекс, рекреационный комплекс, coastal areas, natural resources, water and tourist complex, recreational Complex, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Ніканоров С. О. Містобудівні особливості формування водно-туристичних комплексів Причорномор’я України / С. О. Ніканоров // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 168-175. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання