Архітектура-застигла музика в пропорціях

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Вихідним результатом статті є експериментальна методика підбору оптимальних висот (мас) будівель і комплексів при новому будівництві в великих містах . Об’єктом дослідження є пропорції та гармонійні співвідношення між архітектурними фрагментами , будинками та їх комплексами. Робота включає попередні дослідження, аналіз і синтез пропозицій з гармонізації оточуючого архітектурного середовища .
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, пропорція, гармонія, гармонізація архітектурного середовища, фрагменти архітектурні
Бібліографічний опис
Сьомка С.В. Архітектура-застигла музика в пропорціях / С.В.Сьомка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М.М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 22. - С. 96-99. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання