Сучасний стан та деякі проблеми розвитку морських вокзалів України

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В8 статті розглядається сучасний стан морських вокзалів України, деякі проблеми їх історичного та розвитку морських пасажирських перевезень в цілому. Зазначається проблема формування та організації морських терміналів, як нових комунікативних просторів. Ключові слова: морські вокзали України, морські пасажирські термінали, морські пасажирські перевезення.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного планування, морські вокзали України, морські пасажирські термінали, морські пасажирські перевезення
Бібліографічний опис
Дикун Ж. Є.Сучасний стан та деякі проблеми розвитку морських вокзалів України / Ж. Є. Дикун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 25. - С. 331 - 336. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання