Застосування узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень для розв'язання задачі про власні коливання неоднорідного порожнинного товстостінного циліндра

Ескіз

Дата

2013

Автори

Жупаненко, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

З позиції просторової задачі теорії пружності досліджено власні вісесиметричні коливання неоднорідного товстостінного циліндра скінченної довжини при різних граничних умовах на торцях. Вихідні рівняння теорії пружності в частинних похідних узагальненим методом скінченних інтегральних перетворень зведено до задачі на власні значення для системи звичайних диференціальних рівнянь високого порядку, яку розв'язано стійким чисельним методом дискретної ортогоналізації спільно з методом покрокового пошуку. Достовірність результатів, отриманих по запропонованій методиці, досліджено при розв'язанні тестових задач.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, метод скінченних інтегральних перетворень, просторова задача теорії пружності

Бібліографічний опис

Жупаненко І. В. Застосування узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень для розв'язання задачі про власні коливання неоднорідного порожнинного товстостінного циліндра / І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 108 – 113. – Бібліогр. : 7назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced