Застосування узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень для розв'язання задачі про власні коливання неоднорідного порожнинного товстостінного циліндра

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Жупаненко, І. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
З позиції просторової задачі теорії пружності досліджено власні вісесиметричні коливання неоднорідного товстостінного циліндра скінченної довжини при різних граничних умовах на торцях. Вихідні рівняння теорії пружності в частинних похідних узагальненим методом скінченних інтегральних перетворень зведено до задачі на власні значення для системи звичайних диференціальних рівнянь високого порядку, яку розв'язано стійким чисельним методом дискретної ортогоналізації спільно з методом покрокового пошуку. Достовірність результатів, отриманих по запропонованій методиці, досліджено при розв'язанні тестових задач.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, метод скінченних інтегральних перетворень, просторова задача теорії пружності
Бібліографічний опис
Жупаненко І. В. Застосування узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень для розв'язання задачі про власні коливання неоднорідного порожнинного товстостінного циліндра / І. В. Жупаненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 108 – 113. – Бібліогр. : 7назв.
Зібрання