Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі

Ескіз

Дата

2019

Автори

Величко, Світлана Віталіївна
Дупляк, Олена Віталіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Останнє десятиріччя в зв’язку з запровадженням «зеленого тарифу» значно зріс інте-рес до будівництва малих ГЕС. Для розрахунків встановленої та гарантованої потужності малої ГЕС та економічної ефективності інвестицій необхідно визначити гідрологічні параметри річки, а саме середню багаторічну витрату та витрату в маловодний рік в розрахунковому створі та їх розподіл по місяцям. Перспективними створами є ділянки розташовані в гірській частині басейну річки Тиса Закарпатської області, де гідрометричні пости розташовані нерівномірно, а на малих притоках майже відсутні. Наявні карти розподілу стоку, нормативні рекомендації та регіональні формули ґрунтуються на вихідних даних, накопичених в 1946 – 1980 р.р. та потребують понов-лення та подовження рядів. В роботі пропонується методика розрахунку, що дозволяє визначити характерні гідрологічні витрати при відсутності даних спостережень на прикладі річки Іршава, яка є правою притокою річки Боржава басейну Тиси. Для розрахунків встановленої та гаранто-ваної потужності необхідно визначити середню багаторічну витрату та середньорічну витрату 75% забезпеченості та їх розподіл в розрахункових створах з площами водозбору 51,1 км2 та 71,4 км2. Нижче за течією на річці Іршава з 1955 по 1987 р.р. існував гідрометричний пост, який мо-жливо використати як аналог для встановлення гідрологічного режиму в розрахункових створах. Для поставленої мети необхідно привести ряд спостережень на водомірному пості Іршава до ба-гаторічного періоду, що було зроблено за допомогою водомірних постів Довге та Шаланки. В гірській місцевості модуль стоку річок окрім площі водозбору залежить ще і від висотного роз-ташування створу. Для визначення гідрологічних параметрів в створах 1 та 2 була встановлена залежність між модулем стоку та середньою висотою водозбору для водомірних постів, розта-шованих в басейні річки Боржава та сусідніх басейнах. Середньорічні значення стоку різної за-безпеченості були визначені за статистичними параметрами біноміальної асиметричної кривої розподілу, коефіцієнт варіації був розрахований за регіональною залежністю, коефіцієнт асиме-трії був прийнятий аналогічно водомірному посту Іршава. Внутрішньорічний розподіл стоку 50% забезпеченості розрахований за відсотковим розподілом стоку середньої багаторічної ви-трати на водпосту Іршава, в маловодний рік згідно середніх значень в маловодні 1963 та 1983 роки.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, басейн річки Боржава, середньорічний стік, маловодний рік, гідроенергетичний потенціал, модуль стоку, висота водозбору, Borzhava River basin, mean annual flow, dry year, hydropower potential, specific discharge, level of catchment area

Бібліографічний опис

Величко С. В. Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Г. М. Кочетов. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 31. - С. 6 – 15. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced