Вип. 31

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/12996

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  О едином континуальном гравитационно-электромагнитном поле
  (КНУБА, 2019) Симонов, Игор
  Відомо, що енергія будь-якого поля вносить вклад в гравітацію. Така енергетична залежність полів з урахуванням ємнісних властивостей системи розглядається як відображення існування єдиного фізичного поля. Показано, що векторний потенціал електромагнітного поля в розширеному експериментальному базисі електродинаміки, який враховує вплив ємнісних властивостей полів і простору, розкриває також існування і вплив гравітацій-ного поля. Сформульовано ідею використання єдиного континуального поля в побудові еле-ментів живої матерії у водних середовищах. Отримано рівняння для гравітаційної складової єдиного поля без використання ідеї викривлення просторів, і ця проблема вирішена в дусі під-ходу Фарадея-Максвелла. Це відкриває можливості для розвитку підходу до вирішення про-блеми впливу сукупності континуальних полів: гравітаційного і електромагнітного на форму-вання елементів живої матерії в водних середовищах
 • Документ
  Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі
  (КНУБА, 2019) Величко, Світлана Віталіївна; Дупляк, Олена Віталіївна
  Останнє десятиріччя в зв’язку з запровадженням «зеленого тарифу» значно зріс інте-рес до будівництва малих ГЕС. Для розрахунків встановленої та гарантованої потужності малої ГЕС та економічної ефективності інвестицій необхідно визначити гідрологічні параметри річки, а саме середню багаторічну витрату та витрату в маловодний рік в розрахунковому створі та їх розподіл по місяцям. Перспективними створами є ділянки розташовані в гірській частині басейну річки Тиса Закарпатської області, де гідрометричні пости розташовані нерівномірно, а на малих притоках майже відсутні. Наявні карти розподілу стоку, нормативні рекомендації та регіональні формули ґрунтуються на вихідних даних, накопичених в 1946 – 1980 р.р. та потребують понов-лення та подовження рядів. В роботі пропонується методика розрахунку, що дозволяє визначити характерні гідрологічні витрати при відсутності даних спостережень на прикладі річки Іршава, яка є правою притокою річки Боржава басейну Тиси. Для розрахунків встановленої та гаранто-ваної потужності необхідно визначити середню багаторічну витрату та середньорічну витрату 75% забезпеченості та їх розподіл в розрахункових створах з площами водозбору 51,1 км2 та 71,4 км2. Нижче за течією на річці Іршава з 1955 по 1987 р.р. існував гідрометричний пост, який мо-жливо використати як аналог для встановлення гідрологічного режиму в розрахункових створах. Для поставленої мети необхідно привести ряд спостережень на водомірному пості Іршава до ба-гаторічного періоду, що було зроблено за допомогою водомірних постів Довге та Шаланки. В гірській місцевості модуль стоку річок окрім площі водозбору залежить ще і від висотного роз-ташування створу. Для визначення гідрологічних параметрів в створах 1 та 2 була встановлена залежність між модулем стоку та середньою висотою водозбору для водомірних постів, розта-шованих в басейні річки Боржава та сусідніх басейнах. Середньорічні значення стоку різної за-безпеченості були визначені за статистичними параметрами біноміальної асиметричної кривої розподілу, коефіцієнт варіації був розрахований за регіональною залежністю, коефіцієнт асиме-трії був прийнятий аналогічно водомірному посту Іршава. Внутрішньорічний розподіл стоку 50% забезпеченості розрахований за відсотковим розподілом стоку середньої багаторічної ви-трати на водпосту Іршава, в маловодний рік згідно середніх значень в маловодні 1963 та 1983 роки.